MLA Vedavyas Kamath visits Infant Jesus Shrine in city – KONKANCATHOLIC.COM